Słownik Geograficzny - ZAGÓRZANY

Źródła historyczne » Słownik Geograficzny - ZAGÓRZANY

Poniżej zamieszczam opis miejscowości Zagórzany pochodzący z pracy pt.

"SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH". TOM XIV Warszawa Druk "WIEKU" Nowy Świat Nr.81 1895.
Słownik składa się z 15 tomów po około 950 stron każdy, został wydany w latach 1880 do 1902.
Opisano w nim:

 1. Wszystkie miejscowości położone w Królestwie Polskim.
 2. Ważniejsze miejscowości w  guberniach Nadbałtyckich, Zachodnich i Południowych Cesarstwa Rosyjskiego.
 3. Ważniejsze miejscowości Prus Wschodnich i Zachodnich, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Śląska Pruskiego, Galicji.
 4. Ważniejsze miejscowości Śląska Austriackiego, Moraw, słowackich komitatów Węgier, Bukowiny.
 5. Miasta gubernialne, stacje pocztowe i stacje kolej w pozostałych guberniach Rosji Europejskiej.


W prezentowanym opisie zachowano oryginalną pisownie.
  "Zagórzany - wś, w pow. gorlickim,, w okolicy podgórskiej, nad pot. Moszczanką, lew. dopł. Ropy; ma parafią rz.-kat., szkołę ludową i dworzec kolei państwowej. Od Z. poprowadzono odnogę kolei do Gorlic (5 klm.). Stacya Z. odl. o 20 klm. na wsch. od st. Stróże a o 7 klm. na zach. od Biecza. Nadto przechodzi przez wieś gościniec z Biecza do Cieżkowic. Wś ma 253 dm., zabudowanych w ulicę nad potokiem i drogą (dworzec kolejowy stoi na wschodnim krańcu wsi) i 1498 mk. (693 męż., 805 kob.), 1471 rzym.-kat. a 27 izr. Pos. tabularna (Skrzyńskiego Adama) ma 493 mr.obszaru, z czego 167 mr. przypada na lasy; pos. mn . 1178 mr. roli, 156 mr. łąk, 328 mr. past. i 147 mr. lasu. O dacie erekcyi kościoła i parafii nie ma wiadomości. Istniała już w XV w. Nowy kościół murowany zbudowano w r. 1816. Należy do dyec. przemyskiej, dek. bieckiego. O posiadanie tej wsi wiedli w r. 1319 spór opat tyniecki z Jakubem, podkomorzym sandomierskim. Rozstrzygnął go Władysław Łokietek na korzyść klasztoru (Kod. dypl. tyn., XXXV, str. 62 i XXXVII, str.63) i od tego czasu aż do supressyi opactwa były Z. własnością klasztorną. W połowie XV w. wś ta ma Kościół par. p. w. św. Wawrzyńca. Wieś wraz ze wsią Moszczany miała 6 łan. km., dajacych czynsz pieniężny, przytem po 6 jaj, koguta i ser z łanu. Odrabiali robocizny. Była karczma klasztorna z rolą. Dziesięcina razem z czynszem pobierana wynosiła po 2 grzyw. 16 skotów z łanu. Jeden łan był wolny. Sołtys miał 2 łany. Pobierał on 6-ty denar z czynszów. Kmiecie dawali osep w ilości 8 miar (Długosz, L.B., III, 201). Wraz z Moszczenicą (Moszczany) liczyła w 1581 r. wieś 25 pólłanków kmiecych, 1 zagr. z rolą, 7 zagr. bez roli, 15 komor. z bydłem, 4 bez była, 5 rzem. i dudę. Płacił ze wsi Piotr Sułowski (Pawiń., Małop., 111). Z. graniczą na wsch. z Klęczanami, na zach. z Wolą Łużańską, na płd. z Glinikiem."

"Objaśnienie skróceń:
dek. - dekanat
izr. - izraelici, izraelski, -a,-e.
kat. - katolik, katolicki, -a,-e.
klm. - kilometr.
kob. - kobiety.
męż. - mężczyźni.
mk.  - mieszkańcy.
mr. - mórg.
par. - parafia, parafialny,-a,-e.
p. w. - pod wezwaniem.
r. - rok.
rz.-kat. - rzymski-katolik, -cy.
wś. - wieś"

W wersji elektronicznej słownik dostępny na stronie http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=113&tab=3

 • SG.jpg

  Słownik Geograficzny - ZAGÓRZANY

  Poniżej zamieszczam opis miejscowości Zagórzany pochodzący z pracy pt.

  "SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH". TOM XIV Warszawa Druk "WIEKU" Nowy Świat Nr.81 1895.

 • rozmaitosci.jpg

  Trąba powietrzna w Zagórzanach 1822.

  Opis  trąby powietrznej która nawiędziła Zagórzany 12.05.1822 roku zamieszczonego w „Rozmaitości. Pismo Dodatkowe do Gazety Lwowskiej. 1822R nr95”. Jest to drugi najstarszy opis tego zjawiska, na terenu naszego kraju, po trąbie w Mazewie.