Ogłoszenia i aktualności

Zagórzany 17-03-2018 r.

Ogłoszenie

       Wójt Gm. informuje, że w dn. 21.III - środa, w Zagórzanach odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych - opony, meble, chemikalia, akumulatory, baterie. Odpady należy wystawić przy trasach przejazdu do godz. 7.00.

Wójt Gminy Zagórzany


Zagórzany 11-03-2018 r.

Ogłoszenie Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach

        Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach ogłasza zapisy dzieci: 3 - 6 letnich do przedszkola na rok szkolny 2018/19. Zapisów można dokonać od 12 - 28 marca 2018 r. w godzinach pracy przedszkola tj od 6.30 – 16.00 wypełniając wniosek, który można pobrać w przedszkolu.
Przypomina się, że zgodnie z obowiązującym prawem dzieci urodzone w 2012 r. mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Zagórzanach