Kadra przedszkola

Dyrektor przedszkola - mgr Lidia Klimek nauczyciel dyplomowany o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, ukończone studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą
oraz technika z elementami informatyki.

 

 

Nauczyciele:

  • mgr Anna Martauz - nauczyciel dyplomowany o specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną i logopedią szkolną.
  • mgr Monika Siarkowicz - nauczyciel dyplomowany o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
  • mgr Lidia Jurkowska - nauczyciel mianowany o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i pedagogika wychowawczo-opiekuńcza.
  • mgr Iwona Mazur - nauczyciel mianowany o specjalności pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza - nauczyciel katecheta
  • mgr Sylwia Danicz - nauczyciel stażysta o specjalności język polski z językiem angielskim - nauczyciel języka angielskiego.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

  • Anna Pander - Intendent
  • Grażyna Szpyrka - Kucharka
  • Agata Średniawska - Woźna