Historia

Ten kto nie szanuje historii i nie ceni przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości."

"Józef Piłsudski (1867-1935), Marszałek Polski"

 

» XIII w - Założenie miejscowości Zagórzany.
» 1319- Pierwszy (najstarszy) zapis historyczny dotyczący Zagórzan. Zapis ten łączy się ze sporem pomiędzy opatem tynieckim, a Jakubem z Bogorii, podkomorzym sandomierskim, o zajęcie przez Jakuba gródka Golesz z całym kluczem posiadłości obejmującym między innymi Zagórzany. Rozstrzygnął go Władysław Łokietek na korzyść klasztoru. (kod. dypl. tm XXXV, str.62 i XXXVII str.63)
» 1367-Zagórzany oraz inne wsie należące do opactwa, otrzymują od króla Kazimierza Wielkiego prawo magdeburskie.
» druga połowa XIV w - Powstanie parafii - fundacja benedyktynów.
» 1445 - Pierwsza wzmianka o parafii i kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
» XVI w - Przyłączenie wsi Moszczany.
» 1589 - Budowa (drugiego?) drewnianego kościoła.
» 1595 - Prawdopodobnie powstanie pierwszej szkoły parafialnej ?.
» XVIII w- Po kasacji dóbr klasztornych przez władze austriackie, Zagórzany nabywa rodzina Wielopolskich.
» 1816 - Budowa kościoła z fundacji Marii hrabiny Wielopolskiej.
» 12 V 1822 - Trąba powietrzna - zniszczonych lub uszkodzonych zostało 22 budynki i domy oraz 30 mórg lasu to około 15 hektarów.
» XIX w - Zagórzany nabywa rodzina Skrzyńskich.
» 1834-1839 - Tadeusz Skrzyński buduje pałac wg projektu Franciszka Marię Lanciego.
» 1846 - Naprzeciw groźnej fali wzburzonego chłopstwa spieszącego po splądrowaniu dworu w Łużnej staje proboszcz, który wezwał podburzonych do odwrotu.
» 1856 - Założenie przez księdza Kacpra Winnickiego i organistę Michała Zawilińskiego szkoły parafialnej.
» 1875 - Budowa budynku szkoły, mieszczącego salę szkolną i mieszkanie dla nauczyciela.
» 1884 - Uruchomienie kolei podkarpackiej, ze stacją w Zagórzanach.
» 1903 - Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzanach.
» 1908 - 1909 - Budowa nowego piętrowego budynku szkoły o 4 salach szkolnych , kancelarii i mieszkania dla kierownika.
» 3 V 1915 - Podczas I wojny światowej w drugim dniu bitwy pod Gorlicami wojska austro - niemieckie zajmują Zagórzany.
» III 1916 - Przeniesienie zwłok poległych żołnierzy z ogrodu szkolnego na osobny w tym celu urządzony cmentarz wojenny nr 125.
»  1918 - Powstanie jednostkowej gminy Zagórzany.
» 8 IX 1939 - Do Zagórzan wkraczają Niemcy.
» X 1939 - Grupa sabotażowa zorganizowana przez ppor. Władysława Kuklę "Wiktora" w Zagórzanach dokonuje pierwszych zniszczeń niemieckiego sprzętu wojskowego na linii kolejowej Stróże - Zagórzany.
» 18 I 1945 - Wojska sowieckie wkraczają do Zagórzan.
» po II wojnie św. - Zagórzany rozwijają się prężnie: zbudowano nową szkołę, oddano do użytku ośrodek zdrowia i przedszkole (obecnie w budynku starej szkoły), w późniejszym okresie zbudowano remizę strażacką i nowy stadion piłkarski.