Adam Tomasz Aleksander Zaremba Skrzyński

Rodzina Skrzyńskich Zarebów » Adam Tomasz Aleksander Zaremba Skrzyński

   Hrabia Adam Tomasz Aleksander Zaremba Skrzyński (XVII pok.), właściciel kopalni i rafinerii nafty w Libuszy, polityk, poseł do Sejmu Krajowego, poseł do Rady Państwa w Wiedniu. Urodzony 1 stycznia 1853 r w Libuszy. Po ojcu Aleksandrze odziedziczył Libuszę i Kobylankę Kryg oraz dom w Krakowie przy ul. Łobozowskiej róg Dunajewskiego. Około 1885 odkupuje Zagórzany od Swolkenowa i przenosi się z rodziną do pałacu wybudowanego przez jego stryja Tadeusza Skrzyńskiego. W roku 1900 rozbudowywuje go wg projektu Janusza Nagórskiego. Jako właściciel kopalni naftowych w Krygu, Kobylance i Libuszy ożywił przemysł w tym regionie. Kopalnia w Libuszy była jedną z pierwszych, w której posługiwano się kieratem końskim, a od 1879 używano maszyn parowych. Nie mając zbytu na surowiec w 1872 roku założył rafinerie w Libuszy, która specjalizowała się w wyrobie benzyny aptecznej.
Politycznie Adam Skrzyński był związany ze stronnictwem konserwatystów krakowskich. W1882 roku został wybrany na posła do Sejmu Krajowego w okręgu Gorlice – Biecz funkcję te pełnił przez dwie kolejne kadencje do 1901 r. W Sejmie dał się poznać jako specjalista przemysłu naftowego. Postawił też wniosek o założenie szkoły rolniczej w Gorlicach, Jaśle lub Krosnie. Zabiegał o podniesienie rangi swojego powiatu, m. in. złożył w roku 1898 wniosek o utworzenie szkoły realnej w Gorlicach.
W latach 1891 -1897 został wybrany z okręgu Jasło – Gorlice posłem do parlamentu w Wiedniu.
Dnia 14 I 1895 roku został mianowany przez cesarz Franciszka Józef I dziedzicznym hrabią austriackim.
Hrabia Adam Skrzyński działał w wielu organizacjach gospodarczych; od 1881 roku był członkiem zarządu Towarzystwa Naftowego w Gorlicach, od 1880 roku członkiem, a od 11 II 1886 do 1892 roku prezesem Towarzystwa Rolniczego w Gorlicach, od 1892 roku prezesem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Jaśle, zastępcą prezesa Wydziału Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, prezesem Rady Nadzorczej Banku Związkowego we Lwowie, od 1880 roku do śmierci był członkiem Rady Powiatowej w Gorlicach. Słyną z gościnności, “... znany z wykwintnej elegancji, prototyp gentelmena, wszędzie pożądany ...” (“Gazeta Narodowa” 1905 nr.170).
Z małżeństwa z Oktawią Tarnowską, miał syna Aleksandra i córki: Izabele Marię Izydorę, żonę Jana Szemeka, wiceministra spraw zagranicznych w latach 1932-39 i Marię Joannę zamężną z Adamem Sobańskim. Niewątpliwie zajęty interesami oraz sprawami publicznymi i polityką, nie poświęcał dużo czasu na zajmowanie się gospodarstwem. Wszystko to należało do obowiązków żony Oktawi. Hrabia Adam Skrzyński zmarł 26 II 1905 roku w Marienbadzie pochowany w rodzinnym grobowcu w Zagórzanach.


Źródło: "Złota Księga Szlachty Polskiej"  Teodor Żychliński  Poznań 1898.